slider-small-top_voedselbank_vrouwkind
slider-small-top_voedselbank_fruitmand
slider-small-top_voedselbank_boodschappen
slider-small-top_voedselbank_appels
voedsel1
voedsel3
vbn1

Stichting Noordelijke Voedselbanken ontvangt en distribueert goederen naar de plaatselijke voedselbanken in Noord/Oost Nederland en wordt aangeduid als Regio Noord/Oost.

Algemene Mededeling

In verband met de reorganisatie van de distributiecentra in Noord-Nederland heeft de stichting Noordelijke Voedselbanken haar verantwoordelijkheid voor de exploitatie van haar distributiecentrum te Meppel per 1 juni 2018 overgedragen. (www.voedselbankzuidwestdrenthe.nl).

Voor de Groningse voedselbanken is de distributietaak overgedragen aan de stichting Voedselbank Stad Groningen te Groningen, voor de Friese voedselbanken aan de stichting Samenwerkende Voedselbanken Fryslân te Drachten en voor de Drentse voedselbanken en de voedselbanken in Noordoost-Overijssel, Noordwest-Overijssel en de voedselbanken Emmeloord en Dronten in de provincie Flevoland aan de stichting Voedselbank Zuidwest-Drenthe.

Omdat door deze reorganisatie de belangrijkste taak van de stichting Noordelijke Voedselbanken is weggevallen heeft het stichtingsbestuur besloten deze stichting per 1 augustus 2018 te ontbinden.

Het bestuur van de stichting zal voor de vereffening van het vermogen van de stichting zorg dragen.

Meppel, juni 2018;

Het bestuur van de stichting Noordelijke Voedselbanken.


De Stichting Noordelijke Voedselbanken is de organisatie die de voedselbanken in Noord/Oost Nederland ondersteunt door het aanleveren van food en non-food goederen. De stichting is dus geen voedselbank die zelf voedselpakketten uitdeelt.
Onze stichting is actief bezig om voor de voedselbanken goederen te werven, op te slaan en te distribueren. Onze stichting heeft de beschikking over eigen transportmiddelen.

“Wij verdelen de rest” U ook?

We zijn als Stichting aangesloten bij de landelijke organisatie van de voedselbanken.